Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ

Η εταιρία Πρίαμος Κοκκινέλος βασισμένη στην πολυετή πείρα της, από το 2000, προσφέρει όλων των ειδών ηλεκτρολογικές εγκταταστάσεις και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, με άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ισχύoς 35 KW φωτισμού και 50 KW κίνησης.

Περιγραφή

Το εξειδικευμένο προσωπικό της, έχοντας άρτια τεχνική κατάρτιση (σεμινάρια ελεγκτών επιθεωρητών για το νέο πρότυπο HD 384, δομημένη καλωδίωση LEGRAND, αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνων εγκαταστάσεων EIB KONNEX κ.α.), αναλαμβάνει και φέρνει εις πέρας κάθε είδος ηλεκτρολογικής εργασίας (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις γηπέδων, βιοτεχνιών, οικιών, εργοστασίων και ξενοδοχείων).

Η εταιρία μας είναι ένας δυναμικός οργανισμός, που διαρκώς εξελίσσεται εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας έτσι ώστε να διατηρεί υψηλή ικανότητα ανταγωνισμού σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς στους τομείς αυτούς.

Σε όλη την διάρκεια λειτουργίας της, η εταιρία μας, παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες, διασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα των πελατών της.

Promos

Βρείτε μας εδώ